Counter

Regler - Bigum

Gå til indhold

Hoved menu:

Regler for medlemmer af Saunaklubben Langsøbaderne

FORMÅL: Formålet er at fremme og varetage interessen for vinterbadning samt at have et fællesskab om at vinterbade i Tjele Langsø.
Vinterbadeklubben holder til i saunaen ved Bigum Søbad, Tjele Langsø.

MEDLEMSKAB: Enhver M/K på 18 år og derover kan optages som medlem. Man er medlem når man har betalt kontingent og er registreret af klubben.

Det er op til den enkelte om man bader med eller uden badetøj. Man sidder dog på/med eget håndklæde i saunaen.
Det understreges at medlemmer skal tildække sig på vej til og fra sauna.

 
STYREGRUPPE: Koordinering af aktiviteter, tilmelding, økonomi mv. varetages af styregruppen. Styregruppen består af medlemmer af saunaklubben. Foreningen Bigum forsamlingshus har ret til at udpege et af deres medlemmer til at varetage en plads i styregruppen. Derudover udpeger borgerforeningerne i hhv. Klejtrup og Vammen hvert 2 medlemmer. Medlemmer af styregruppen modtager ingen vederlag for arbejdet i styregruppen og er alle betalende medlemmer i saunaklubben. Dog er det ikke et krav at medlemmet udpeget af foreningen Bigum forsamlingshus er medlem af saunaklubben.

EKSKLUSION: Ved krænkelse af andres blufærdighed eller misvedligehold/hærværk eller uretmæssig brug af sauna og faciliteter, vil man blive ekskulderet af saunaklubben.

ÅBNINGSTIDER FOR SAUNA: Saunaen vil være opvarmet minimum 6 timer om ugen samt i forbindelse med et antal specialarrangementer.

KOMMUNIKATION: Primær kommunikation til medlemmer foregår på klubbens lukkede Facebook gruppe, hvortil man kan få adgang i forbindelse med indmeldelse. Indmeldelse og faste events kan ses på hjemmesiden www.langsøbaderne.dk

BENYTTELSE og BRUG AF SAUNA: Vi er et fællesskab, der sørger for, at der er pænt og rent omkring og i saunaen, og vi hjælper hinanden med vedligehold. Der vil være ophængt en instruktion ved saunaen, om hvad der skal sørges for, når man benytter saunaen.

Saunaen må kun tændes af medlemmer der har modtaget instruktion heri.

KONTINGENT: Kontingent fastsættes for en sæson ad gangen og er gældende for badesæsonen.

BADESÆSON med SAUNABRUG: oktober til april.

GÆSTEORDNING: Medlemmer kan efter aftale medbringe gæster ved særlige arrangementer og ved leje af saunaen.
 

LEJE AF SAUNA: Medlemmer kan leje saunaen. Pris fremgår af prislisten.

Opvarmes saunaen udenfor fastlagt opvarmningstid opfordres der til at opslå dette på Facebook, så medlemmer efterfølgende kan udnytte at saunaen er varm.

BADNING I SØEN OG OPHOLD I SAUNAEN ER PÅ EGET ANSVAR.

Vi forbeholder os ret til løbende at foretage ændringer i dette dokument, samt prisliste og opvarmningstidspunkter ud fra erfaringer og udvikling af vinterbadeklubben.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu